STINGA fund

Opis proizvoda

STINGA fond je sustav za upravljanje investicijskim fondovima, a sastoji se od skupa poslovnih modula koji se pokreću unutar aplikacije STINGA system od koje nasljeđuju velik broj osobina od kojih ćemo nabrojati samo neke:

 • Ujednačeno korisničko sučelje.
 • Jednostavan i brz unos podataka.
 • Robusnost rješenja.
 • Skalabilnost.
 • Skraćeno vrijeme razvoja novih rješenja.
 • Vrlo kratkotrajno vrijeme implementacije i obuke.
 • Ostale naslijeđene osobine (makro skripte, drag'n'drop u Excel i sl.)

Više o STINGA system možete pročitati na odgovarajućoj stranici.

Za administraciju sustava koristi se STINGA server o kojem možete više pročitati ovdje.

Odlike proizvoda

Odlike STINGA fund sustava:

 • Vrlo jednostavna izrada i provjera valuacije putem čarobnjaka (wizard).
 • Minimalan unos podataka.
 • Automatsko knjiženje fonda.
 • Automatsko skidanje cijena vrijednosnih papira i tečajeva s prostora bivše Jugoslavije.
 • Jednostavna korespondencija između društva i skrbničke banke, klijenata i nadzorne agencije.
 • Jednostavno dodavanja i vođenje više fondova. Fondovi se vode u jednoj bazi. Promjena fonda se izvodi odabirom željenog fonda iz padajućeg izbornika. Fondovi dijele zajedničke podatke (klijenti, cijene vrijednosnih papira, tečajeve, kontni plan...)
 • Moguće je voditi poslovanje više vrsta fondova (otvoreni, zatvoreni, mirovinski, skrbništvo)

Moduli

Svaki zaposlenik dobiva svoj skup modula s definiranim pravima (samo čitanje (read-only) ili čitanje i pisanje (read/write)). Moduli se mogu podijeliti u tri grupe:

 • Back-office
  • Knjiga udjela - modul za upravljanje knjigom udjela.
  • Valuacija - modul za izradu i kontrolu valuacije.
  • Obveze - modul za pregled i prilagođavanje obaveza kreiranih iz valuacije i unos novih.
  • Prihodi - modul za pregled i prilagođavanje potraživanja kreiranih iz valuacije i unos novih.
  • Računi - modul za pregled prometa po računima i upravljanje a'vista kamatom.
  • Klijenti- modul za upravljanje klijentima.
  • Investicijski brojevi -modul za upravljanje investicijskim brojevima.
 • Front office
  • Nalozi - modul za unos naloga i osnovnu analizu portfelja.
  • FX nalozi - modul za unos FX naloga.
  • Vrijednosnice - modul za unos, pregled i uređivanje vrijednosnih papira.
  • Cijene VP-a - modul za unos i pregled cijena vrijednosnih papira
 • Knjigovodstvo
  • Kontni plan - modul za unos kontnog plana. Program dolazi s predefiniranim kontnim planom ovisno o vrsti poslovanja (u ovom slućaju s kontnim planom za fond).
  • Glavna knjiga - modul za pregled glavne knjige. Prikazuju se podaci u obliku standardnih knjigovodstvenih izvještaja.
  • Dnevnik - modul za unos, uređivanje i kontrolu podataka u glavnoj knjizi.
News