STINGA accounting

Opis proizvoda

STINGA accounting je sustav za vođenje knjigovodstva, a sastoji se od skupa poslovnih modula koji se pokreću unutar aplikacije STINGA system od koje nasljeđuju velik broj osobina od kojih ćemo nabrojati samo neke:

 • Ujednačeno korisničko sučelje.
 • Jednostavan i brz unos podataka.
 • Robusnost rješenja.
 • Skalabilnost.
 • Skraćeno vrijeme razvoja novih rješenja.
 • Vrlo kratkotrajno vrijeme implementacije i obuke.
 • Ostale naslijeđene osobine (makro skripte, drag'n'drop u Excel i sl.)

Više o STINGA system možete pročitati na odgovarajućoj stranici.

Za administraciju sustava koristi se STINGA server o kojem možete više pročitati ovdje.

Odlike proizvoda

Odlike STINGA accounting sustava:

 • Obuhvaća rješenja za knjigovodstvo trgovačkih društva raznih djelatnosti s time da je posebna pažnja posvećena rješavanju specifičnih poslovnih procesa društva za upravljanje investicijskim fondovima, investicijskim fondovima i brokerskim kuća.
 • Integracijom sa STINGA fund ili STINGA broker modulima čini moćan integrirani poslovni sustav u kojem su podržani svi standardni poslovni procesi.
 • U cilju što bržeg i efikasnijeg rada, podržani su servisi za prijenos podataka FINE, Regosa i Porezne uprave.
 • Minimalan unos podataka.
 • Visok stupanj automatiziranosti pomoću čarobnjaka (wizards).

I Stinga software d.o.o. je korisnik ovog sustava za vlastito knjigovodstvo. To iskustvo nam pomaže da uočimo probleme koji se javljaju u praksi i da za njih pronalazimo optimalna rješenja. Također kroz iskustva iz vlastite prakse sugeriramo korisnicima najefikasnija rješenja u svakodnevnom poslu.

Moduli

Svaki zaposlenik dobiva svoj skup modula s definiranim pravima (samo čitanje (read-only) ili čitanje i pisanje (read/write)). Moduli se mogu podijeliti u tri grupe:

 • PDV
  • Ulazni računi – modul za unos i evidenciju ulaznih računa s mogućnošću ispisa zakonski definiranih izvještaja.
  • Izlazni računi – modul za unos i evidenciju izlaznih računa s mogućnošću ispisa zakonski definiranih izvještaja.
  • Partneri – modul za unos, uređivanje i pregled dobavljača i kupaca, ali i svega ostalog za što je potrebno imati analitičku evidenciju na određenom kontu (osnovna sredstva, vrijednosni papiri).
 • Plaće
  • Zaposlenici – modul za evidenciju zaposlenika, izradu predložaka za plaće i dobivanje standardnih izvještaja.
  • Plaće – modul za obračun i pregled plaća.
 • Financije
  • Kontni plan - modul za unos kontnog plana. Program dolazi s predefiniranim kontnim planom ovisno o vrsti poslovanja.
  • Glavna knjiga - modul za pregled glavne knjige. Prikazuju se podaci u obliku standardnih knjigovodstvenih izvještaja.
  • Dnevnik - modul za unos, uređivanje i kontrolu podataka u glavnoj knjizi.
  • Izvodi – modul za uvoz bankovnih izvoda i kontrolu i uređivanje uvezenih podataka. Sustav podržava više formata ulaznih podataka (osnovni je FINA format).
 • Evidencija
  • Blagajna – modul za vođenje jedne ili više blagajni.
  • Imovina – modul za evidenciju osnovnih sredstava i automatsko obračunavanje i knjiženje amortizacije osnovnih sredstava.
News